خدمات بازرگانی

خدمات بازرگانی

گروه مشاورین بازاریابی نما دارو نوین با ارائه و آموزش بازاریابی نوین ، خدمات بازرگانی خود را به شرکا و همکاران تجاری خود تقدیم می نماید.

ارائه خدمات بازرگانی صحیح و هدفمند یکی ازاصلی ترین گام ها برای رسیدن به موفقیت یک شرکت تجاری می باشد که لازمه ی آن اعتماد و اطمینان به گروه مشاوره و بازاریابی حرفه ای است تا با تجربه ی خود، خدمات بازرگانی شرکت شما را ارتقاء ببخشد.

نخستین گام برای ارائه خدمات بازرگانی نوین، تحقیق، بررسی و تحلیل بازار محصول می باشد. این که محصول مورد نیاز بازار چیست و چه خواصی مورد نظر مشتری است اولین مرحله ایست که باید توسط تیم بازاریابی یك شرکت مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

گام بعدی تدوین استراتژی محصول می باشد که شامل موارد ذیل می باشد:

  • -تعیین چشم انداز و ماموریت
  • تعیین اهداف بلند و کوتاه مدت
  • بررسی، ارزیابی و انتخاب نوع استراتژی
  • تعیین میزان بودجه
  • ارزیابی و عملكرد نهایی

سومین گام شناسایی بازارهای هدف محصول می باشد که به شرح ذیل است:

  • -تعریف ویژگی های مشتری - محصول
  • -شناسایی رقبای کاری - و تولید کنندگان مشابه
  • -مطالعه و بررسی مشتریان فعلی و ظرفیت بازار محصول
  • -بررسی و شناخت مشكلات احتمالی محیطی و اقتصادی

و آخرین گام برای خدمات بازرگانی، ارائه آیین نامه و دستورالعمل می باشد که شامل نحوه ی معرفی محصول و فروش و ضوابط و مقررات مربوط به آن است.